Kjell tänder grillen


När Kjell ska tända grillen sparar han inte på tändvätskan. 🙂


One response to “Kjell tänder grillen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *